آیا عربستان در مقابل ایران عقب نشینی می کند؟

Posted by

برانکو به دنبال کدام بازیکنان است؟

ریاست جمهوری ترامپ و پیروزی جبهه مقاومت در حلب می تواند عربستان را مجبور به عقب نشینی و تسلیم شدن دربرابر ایران کند.

برانکو به دنبال کدام بازیکنان است؟