انفجار انتحاری در غرب عراق

Posted by

برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، تاریخ دیدار «ترامپ» از لندن اعلام نمی شود

منابع عراقی از یورش انتحاری تکفیری ها به منطقه ای در غرب الرمادی در استان الانبار خبر دادند.

برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، تاریخ دیدار «ترامپ» از لندن اعلام نمی شود