جزئیات مقررات تازه صدور ویزای آمریکا برای ایران

Posted by

برای درمان یبوست وپوکی استخوان این میوه را بخورید

شرایط قابل قبول برای اخذ ویزا از این شش کشور داشتن بستگان نزدیک از جمله والدین، فرزند خردسال و یا بالغ، همسر و یا عروس و داماد ساکن قانونی آمریکا و یا وابستگی کاری و تحصیلی است. براساس دستورالعمل جدید، دانشجویان، اساتید دانشگاه و خبرنگاران که دعوت نامه رسمی یا قرارداد کاری دارند، شامل این محدودیت نیستند.

برای درمان یبوست وپوکی استخوان این میوه را بخورید