تخلیه ساختمان سازمان ملل در پی هشدار آتش سوزی

Posted by

برای رسیدن به حاجاتتان این سوره را بخوانید

درپی هشدار آتش‌سوزی در ساختمان دبیر کلی سازمان ملل متحد، ساختمان این سازمان تخلیه شد.

برای رسیدن به حاجاتتان این سوره را بخوانید