مدیران کانالهای ضد دین شناسایی و دستگیر شده اند

Posted by

برای لغو برجام و وضع دوباره تحریم‌های چندجانبه علیه ایران بسیار دیر شده است

وزیر اطلاعات گفت: امروز ما به تمام صفحات اینترنت اشراف داریم ضمن آنکه مزاحمتی برای مردم ایجاد نمی کنیم مگر مواردی که به نظام ضربه می زند. وی تصریح کرد: مردم ما نیز از درک بالایی برخوردار بوده و بسیار بزرگوار و قدردان خدمات فرزندان خودشان در این وزارت خانه هستند.

برای لغو برجام و وضع دوباره تحریم‌های چندجانبه علیه ایران بسیار دیر شده است