۴۰ درصد جمعیت کشور در ۸ شهر استقرار دارند

Posted by

برای ما افتخار نیست که شاهد شکل‌گیری مفاسد باشیم

معاون عمرانی وزارت کشور گفت: لایحه استخدام شهرداری‌ها پس از تصویب در دولت به مجلس رفته و حدود یک سال از بررسی این لایحه می‌گذرد.

برای ما افتخار نیست که شاهد شکل‌گیری مفاسد باشیم