احضار سه والیبالیست به کمیته انضباطی فدراسیون

Posted by

برای محافظت بهتر از موها از چه شامپو هایی استفاده کنیم؟

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال سه بازیکن صالحین ورامین را احضار کرد. *مسعود آرمات به دلیل دخالت در قضاوت داوری به تذکر کتبی محکوم گردید.

برای محافظت بهتر از موها از چه شامپو هایی استفاده کنیم؟