اقدام متقابل وزارت خارجه ایران دراعمال تحریم های جدیدعلیه شخصیت های آمریکایی

Posted by

برای مقابله با شهروندانی که محل پارک خودوشان را به ملک شخصی تبدیل کرده اند چه باید کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران باانتشار بیانیه ای بامحکوم کردن اقدام سخیف و بی ارزش آمریکا در افزودن اسامی افراد جدید به فهرست تحریم های غیرقانونی خود، متقابلا اقدام به تحریم تعداد دیگری از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی که در ضدیت با مردم ایران و سایر ملل مسلمان منطقه گام برداشته اند، خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: رئیس جمهوری آمریکا در اجرای تعهدات کشور خود براساس برجام، اقدام به تمدید توقف تحریم های کنگره آمریکا علیه ایران کرد. براساس برجام رئیس جمهوری آمریکا متعهد است با استفاده از اختیارات خود، اجرای تحریم های هسته ای کنگره آمریکا علیه ایران را متوقف کرده و مرتباً به این توقف استمرار بخشد.

همزمان، وزیر خارجه آمریکا نیز برخلاف تمامی ادعاهای قبلی یک بار دیگر پایبندی ایران به برجام را طی نامه ای به کنگره آن کشور گواهی کرد.

در کنار اجرای این تعهدات، دولت آمریکا به منظور جبران ناکامی خود در قانع کردن متحدان اروپایی برای خروج از برجام، اقدام به اضافه کردن نام تعداد دیگری از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی، به فهرست تحریم های یکجانبه و غیرقانونی خود به بهانه کمک به برنامه موشکی ایران کرد.

برای مقابله با شهروندانی که محل پارک خودوشان را به ملک شخصی تبدیل کرده اند چه باید کرد