وزش باد و عدم وارونگی دمای هوا در 10 مرکز استان

Posted by

برتری دو بر صفر تیم اوکراینی برابر پرسپولیس در نیمه اول

طبق آخرین شاخص دستگاههای سنجش کیفیت هوای مرکز کنترل و پایش محیط زیست، ساکنان مراکز ۸ استان کشور طی ۲۴ ساعت گذشته هوای ناسالم استنشاق کرده‌اند و اهواز اصفهان در این میان آلوده‌ترین کیفیت هوا را داشته‌اند.

برتری دو بر صفر تیم اوکراینی برابر پرسپولیس در نیمه اول