فقرعامل اصلی ازدواج‌های زودرس در سیستان و بلوچستان

Posted by

برجام؛ رویه‌ها درباره ایران را از تقابل به همکاری تغییر داد

معاون برنامه‌ریزی نظام پزشکی استان سیستان و بلوچستان با تشریح آسیب‌ها و عوارض ناشی از ازدواج در سنین پایین در این استان، فقر را مهمترین عامل اینگونه ازدواج ها عنوان کرد.

برجام؛ رویه‌ها درباره ایران را از تقابل به همکاری تغییر داد