محدودیت‌های ترافیکی در روز تشییع پیکر شهدای آتش‌نشان

Posted by

برجام تعهدات یکجانبه ایران است

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: به دنبال تشییع پیکر پاک شهدای آتش‌نشان در صورت نیاز دو محدودیت کلی در مسیر شرق به غرب از سهروردی و شمال به جنوب قنبرزاده اعمال خواهد شد.

برجام تعهدات یکجانبه ایران است