شناسایی ۲۱۶ پرونده‌ قاچاق نفتی!/روزنامه های اقتصادی

Posted by

برخورد امام علی (ع) با خیانت کارگزاران چگونه بود؟

روزنامه های اقتصادی امروز چهارشنبه 4 اسفند 95 را در اینجا مشاهده کنید.

برخورد امام علی (ع) با خیانت کارگزاران چگونه بود؟