واکنش هاشمی‌نسب به احتمال استقلالی‌شدن رامین

Posted by

برخورد جدی با تخلفات زیست محیطی در هر نقطه از شهر

هاشمی نسب در این خصوص می گوید:« امیدوارم رامین هر جا باشد موفق باشد چون بازیکن خوبی است. در این چند وقت من درباره او صحبتی نکردم ولی بعضی ها هستند که نمی دانم چه در مغزشان می گذرد. هر چی از دهان شان در می آید به من می گویند. می گویند تو به رامین گفته ای برو استقلال!»

برخورد جدی با تخلفات زیست محیطی در هر نقطه از شهر