آلمان هشدار داد

Posted by

برخورد زنجیره ای 22 خودرو

رئیس آژانس امنیت داخلی آلمان درباره احتمال تداوم حملات تروریست‌ها در سراسر قاره اروپا هشدار داد. ماسِن در پایان گفت: حدود 9700 نفر در آلمان بخشی از گروه افراطی داعش هستند، اما همه آن ها ستیزه‌جو نیستند.

برخورد زنجیره ای 22 خودرو