جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود از هیچ کس اجازه نمی‌گیرد

Posted by

بررسی انتقال مراکز نظامی از سطح محله حشمتیه/ نصب حائل صوتی در حاشیه بزرگراه صیاد شیرازی

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بدون ورود به موضوع صحت و ماهیت اخبار منتشر شده، بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کنیم که انجام هرگونه آزمایش موشک‌ بالستیک توسط جمهوری اسلامی ایران، در تطابق کامل با حقوق مسلم و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است.

بررسی انتقال مراکز نظامی از سطح محله حشمتیه/ نصب حائل صوتی در حاشیه بزرگراه صیاد شیرازی