علائم پوسیدگی دندان ها چیست؟

Posted by

بررسی تحریم های جدید به دلیل آزمایش دفاع موشکی ایران

گاهی دردهای دندان نشان از پوسیدگی‌های دندانی دارند. باید تا حد امکان از بروز پوسیدگی‌های دندانی پیشگیری کرد و این کار میسر نیست مگر با رعایت بهداشت و تغذیه مناسب برای سلامت دندان.

بررسی تحریم های جدید به دلیل آزمایش دفاع موشکی ایران