شهردار ورامین ابقاء شد

Posted by

برف راه ارتباطی 100 روستای خلخال را مسدود کرد

در جلسه شورای شهر ورامین بعد از استماع پاسخ‌های شهردار و با رأی‌گیری، شهردار در سمت خود ابقا شد.

برف راه ارتباطی 100 روستای خلخال را مسدود کرد