محسن پیرهادی: ۷ اخطار در ۳ سال گذشته به مالکین ساختمان پلاسکو داده شد

Posted by

برق منطقه پلاسکو وصل شد به جز 20 واحد تجاری نزدیک حادثه

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: در ۳ سال اخیر ۷ اخطاریه به ساختمان پلاسکو داده شده است و دیگر ساختمان‌های مجاور از جمله آلومینیوم و علاءالدین نیز با مشکل فرسودگی مواجه هستند.

برق منطقه پلاسکو وصل شد به جز 20 واحد تجاری نزدیک حادثه