آزادی هاشمی رفسنجانی پس از دیدار امام موسی‌صدر با شاه

Posted by

برنامه حریفان ایران برای رسیدن به جام جهانی

امام موسی صدر در یکی از سفرهای خود به ایران، با پیشنهاد چهره‌های حوزوی و خانواده برخی مجاهدین به دیدار شاه رفت؛ دیداری که نتایج چندانی نداشت، اما داماد امام موسی صدر معتقد است این دیدار آزادی برخی روحانیون از جمله هاشمی رفسنجانی را رقم زد.

برنامه حریفان ایران برای رسیدن به جام جهانی