شکست سپاهان مقابل پیکان در نیمه اول

Posted by

برنامه های روز پنجم جشنواره

تیم پیکان به سرمربیگری مجید جلالی در نیمه اول دو بر صفر از سپاهان اصفهان جلو افتاد.

برنامه های روز پنجم جشنواره