پیشنهاد بارسلونا به سردار آزمون؟

Posted by

برنامه «وام‌درمانی» برای مهار قیمت‌ مسکن

در حالی که به نظر می رسد سردار آزمون در تابستان روستوف را ترک کند، زمزمه هایی مبنی بر ابراز علاقه بارسلونا برای جذب این بازیکن شنیده می شود که در چند روزنامه روسی تایید شده است. هنوز هیچ مسئولی در این باشگاه، پیشنهاد بارسلونا را تایید نکرده ولی مربی دروازه بان های روستوف درباره این احتمال صحبت کرده است.

برنامه «وام‌درمانی» برای مهار قیمت‌ مسکن