باید و نبایدهای مصرف آسپرین

Posted by

برپایی تظاهرات ضد ترامپ در پاریس

نایب رییس انجمن اینترونشنال کاردیولوژی گفت: مصرف خودسرانه آسپرین به منظور جلوگیری از بروز لخته در میانسالان از نظر علمی صحت ندارد. وی بیان کرد: در صورتی‌که این لخته در عضو حساسی مانند مغز بروز پیدا کند در فاصله خیلی کمی ممکن است جان فرد را به خطر بیاندازد بنابراین عکس‌العمل سریع در مواجهه با این عارضه خیلی اهمیت دارد.

برپایی تظاهرات ضد ترامپ در پاریس