ساخت سرود آتش نشان در شیراز کلید خورد

Posted by

برگزاری
آیین روز جهانی تالاب ها

شیراز- برای نخستین بار در کشور سرودی تحت عنوان آتش نشان ساخته خواهد شد.

برگزاری
آیین روز جهانی تالاب ها