آیا ترامپ به زودی برکنار می شود؟!

Posted by

بزرگترین هواپیمای جهان میهمان فرودگاه‌های انگلیس

روزنامه اینیپندنت، چاپ لندن گزارشی را به نقل از “رونالد فینمن”، تاریخ نگار مشهور آمریکایی منتشر کرده است که در آن صحبت از پایان کار غیر منتظره دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست.

بزرگترین هواپیمای جهان میهمان فرودگاه‌های انگلیس