فراز و نشیب‌هایی که صنعت خودرو کشور تجربه کرد

Posted by

بزک کردن نام ماری جوانا برای فروش بیشتر

دولت یازدهم در حالی ماه‌های پایانی عمر خود را پشت سر می‌گذارد که نگاهی به عملکرد اقتصادی آن نشان می‌دهد این دولت توانسته در حوزه خودروسازی سرمنشأ تحولاتی بزرگ باشد، هرچند البته نمی‌توان مدعی حل تمامی چالش‌های این صنعت طی چهار سال گذشته شد.

بزک کردن نام ماری جوانا برای فروش بیشتر