کاهش محبوبیت ترامپ در کمتر از یک ماه در آمریکا

Posted by

بسیاری از ایرانی‌ها از سیاست‌های روحانی ناامید شده‌اند

نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می‌دهد 55 درصد مردم آمریکا از عملکرد دونالد ترامپ ناراضی هستند. نظرسنجی جدید موسسه گالوپ حاکی از آن است که تنها 40 درصد از مردم آمریکا از عملکرد رئیس جمهور جدید راضی هستند.

بسیاری از ایرانی‌ها از سیاست‌های روحانی ناامید شده‌اند