۱۰عدد بادام به اندازه ۵پرس چلو کباب ارزش غذایی دارد

Posted by

بسیاری با دیدن معجزات انقلاب اسلامی هنوز هم منکر حقانیت این نظام مقدس هستند

تمایل به بوهای بد مانند بوی بنزین وگازوئیل و….به دلیل سودای زیاد مغز است.

بسیاری با دیدن معجزات انقلاب اسلامی هنوز هم منکر حقانیت این نظام مقدس هستند