لغزندگی جاده های کوهستانی در گلستان

Posted by

بعد از سیب زمینی ها نوبت به پرتقال رسید

جاده های کوهستانی گلستان به دلیل بارش برف لغزنده است.

بعد از سیب زمینی ها نوبت به پرتقال رسید