ایمنی میدان امام خمینی (ره) در معرض خطر است

Posted by

بعد از قتل، خواهرم مدام از من باج می‌گرفت

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: ایمنی میدان امام خمینی به دلیل گودبرداری‌های متعدد و نزدیک به هم در معرض خطر جدی قرار دارد.

بعد از قتل، خواهرم مدام از من باج می‌گرفت