آژانس انرژی اتمی استقلال رأی ندارد

Posted by

بند عجیب قرارداد یک بازیکن و دردسر بزرگ استقلال

پروفسور «جیمز والش» در واکاوی علل تصویب «معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای»، به عدم استقلال رأی آژانس انرژی اتمی اشاره کرد و این معاهده را اهرم فشاری برای خلع سلاح قدرت های هسته ای دانست.

بند عجیب قرارداد یک بازیکن و دردسر بزرگ استقلال