گذرنامه های داعش برای رفتن به بهشت+تصاویر

Posted by

بن سلمان؛ از شام با ایوانکا تا ولایت‌عهدی ناگهانی

گروه تروریستی داعش برای عناصر خود گذرنامه “سفر به بهشت” صادر کرد.

بن سلمان؛ از شام با ایوانکا تا ولایت‌عهدی ناگهانی