پیشروی نیروهای سوری در آزاد سازی حلب

Posted by

بهانه برای جاسوسی شوراهای محلی انگلیس از شهروندان

ارتش سوریه در تازه ترین پیشروی های خود در شرق حلب، روستای عفرین و چند منطقه دیگر در جنوب شرقی خناصر در حومه شرقی حلب را از اشغال داعش آزاد کرد.

بهانه برای جاسوسی شوراهای محلی انگلیس از شهروندان