تلاش کشورهای عضو اوپک برای کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت

Posted by

بهترین بازیکنان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا مشخص شدند

کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در تلاش هستند برای کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، ضمن افزایش توان تولید نفت، با ساخت پالایشگاه‌های جدید و روزآمدکردن پالایشگاه‌های قدیمی، ظرفیت پالایشی خود را به‌طور محسوسی افزایش دهند.

بهترین بازیکنان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا مشخص شدند