برانکو چه پاسخی به حرکت رضائیان می دهد؟

Posted by

بهترین فیلمنامه های سال 2016 را بشناسیم

از صحبت های درگوشی چند بازیکن پرسپولیس در رختکن سرخپوشان می توان به این موضوع پی برد:«برانکو همین حالا تصمیمش را درباره رامین گرفته. حرکت رامین را بدون جواب نمی گذارد.»

بهترین فیلمنامه های سال 2016 را بشناسیم