ساعت جنجالی وگرانبهای محافظ پادشاه عربستان

Posted by

بهنوش بختیاری و لیندا کیانی در کافه+عکس

بادیگارد شاه عربستان، هنگامی که مقابل وی تعظیم کرده بود، با ساعتی که به دست داشت، همه چشم ها را به خود خیره نمود و تصویر آن در دنیای مجازی توجه همه را به خود معطوف ساخت.

بهنوش بختیاری و لیندا کیانی در کافه+عکس