واکنش اردوغان به راهپیمایی اعتراض آمیز در ترکیه

Posted by

به امریکایی‌ها اعتماد نکنید؛ منتظر فرصت برای ضربه‌زدن هستند

رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر از راهپیمایی اعتراض آمیز در این کشور انتقاد کرد و گفت احدی حتی حق ارائه پیشنهاد و نصیحت به قوه قضائیه این کشور را ندارد.

به امریکایی‌ها اعتماد نکنید؛ منتظر فرصت برای ضربه‌زدن هستند