راه اندازی سامانه جامع گردشگری کشور

Posted by

به عضویت در سامانه هواداری ۳۰۹۰ ادامه دهید

در راستای توسعه خدمات گردشگری، همراه اول و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سامانه و اپلیکیشن «ایران پلنر» راه اندازی کردند.

به عضویت در سامانه هواداری ۳۰۹۰ ادامه دهید