تشکیل ستاد انتخاباتی و تبلیغات زودهنگام تخلف است

Posted by

به هیچ وجه از محورهای قزوین، اراک، همدان و زنجان تردد نکنید

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: اگر کسی از حالا در انظار عمومی اعلام کاندیداتوری کند، ستاد انتخاباتی تشکیل دهد و تبلیغات کند قطعا خلاف است. احمدی پیش بینی کرد در توافق با هیات نظارت مجلس شورای اسلامی برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بتوانیم بخش عمده ای از انتخابات را به طور الکترونیکی برگزار کنیم.

به هیچ وجه از محورهای قزوین، اراک، همدان و زنجان تردد نکنید