کی روش گریه کرد و خون داد/پیشخوان ورزشی

Posted by

بورس ایران در آغاز عصر ترامپ/روزنامه های اقتصادی

روزنامه های ورزشی امروز به حادثه تلخ ساختمان پلاسکو و شهادت آتش نشان ها و همچنین اخبار لیگ برتر پرداختند.

بورس ایران در آغاز عصر ترامپ/روزنامه های اقتصادی