ترامپ، سیسی آمریکا است

Posted by

بکارگیری زنان بیکار شده پلاسکو در مراکز کوثر

روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به انتخاب افراد جنجال برانگیز در تیم کاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از او تحت عنوان سیسی آمریکا یاد کرد.

بکارگیری زنان بیکار شده پلاسکو در مراکز کوثر