هیات مدیره ساختمان پلاسکو به دادسرا احضار شدند

Posted by

بیانیه باشگاه تراکتورسازی در واکنش به سازمان لیگ

در پی حادثه ریزش ساختمان پلاسکو، اعضای هیات مدیره ساختمان پلاسکو به دادسرا احضار شدند.

به گزارش فارس، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز صبح اعضای هیات مدیره ساختمان پلاسکو را برای بررسی عدم توجه به اخطارهای آتش نشانی به دادسرا احضار کرد.
این گزارش حاکی از آن است که بیش از ٢٠ بار در طول سال های گذشته به این ساختمان درخصوص موضوعات مختلف ایمنی تذکر داده شده و بصورت مکتوب نامه زده شده بود اما هیات مدیره این ساختمان توجهی به این موضوع نکردند.
 

بیانیه باشگاه تراکتورسازی در واکنش به سازمان لیگ