آماده‌باش گشت‌های نظارت ادامه دارد

Posted by

بیدارباش به رحمتی و مدافعان/پیشخوان ورزشی

وزیر دادگستری تصریح کرد:‌ گشت‌های آماده‌باش در محل‌های زیارتی، اقامتی، مراکز گردشگری، مسیر جاده‌ها با همکاری دیگر نهادها اقدام به نظارت خواهند کرد.

بیدارباش به رحمتی و مدافعان/پیشخوان ورزشی