این غذاها اضطراب شما را کاهش می دهند

Posted by

بیش از 20 میلیارد تومان برای خارجی ها/ پیشخوان ورزشی

پسته جزو شگفت‌انگیزی از آجیل است که در بسیاری از غذاها نیز به‌کار برده می‌شود. پسته منبع خوبی از روی است که یک ماده‌ معدنی ضروری برای عملکرد مغز محسوب می‌شود. روی، عامل مهمی در کنترل اضطراب است که معمولا از این جهت نادیده گرفته می‌شود.

بیش از 20 میلیارد تومان برای خارجی ها/ پیشخوان ورزشی