آخرین تصاویر از انفجار منزل مسکونی در خلیج فارس

Posted by

بیماری ای که نگرش خواننده محبوب را عوض کرد

در پی این حادثه پنج نفر جان خود را از دست دادند و هفت نفر دچار مصدومیت شدند؛ یک کودک سی و هشت روزه و پسری 10 ساله در بین کشته‌شدگان این حادثه بودند.

بیماری ای که نگرش خواننده محبوب را عوض کرد