استقلال به هیچ عنوان نمی تواند بازیکن بگیرد

Posted by

بیکاری و درآمد پایین،دو بحران جدی عرصه اقتصادی

عضو کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال درمورد این که آیا هواداران استقلال می توانند به تغییر حکم فیفا امیدوار بمانند یا خیر، گفت: بسیار بعید است که فیفا حکم محرومیت استقلال را تغییر دهد.

بیکاری و درآمد پایین،دو بحران جدی عرصه اقتصادی