اطلاعیه شرکت گاز/ تقاضای صرفه جویی از هموطنان

Posted by

بی اطلاعی سازمان لیگ از محرومیت تراکتور؟

شرکت ملی گاز در اطلاعیه ای اعلام کرد که از عموم هموطنان عزیز تقاضا دارد با مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران را در خدمات رسانی مستمر و بهتر در اقصی نقاط کشور یاری رسانند.

بی اطلاعی سازمان لیگ از محرومیت تراکتور؟