واکنش دستیار روحانی به لغو روادید ایرانیان توسط ترامپ

Posted by

تأخیر در پرداخت اقساط وام خرید تراکتور؛ کشاورز 78 ساله را راهی زندان کرد

دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام گفت: سیاست خارجی ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران حماقت است.

تأخیر در پرداخت اقساط وام خرید تراکتور؛ کشاورز 78 ساله را راهی زندان کرد