باد و گرد وخاک شرق کشور را در برمی‌گیرد

Posted by

تاثیر تب کریمه کنگو بر بازار گوشت

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وزش بادهای ۱۲۰ روزه در برخی نقاط شرقی کشور گفت: طی سه روز آینده وزش باد نسبتاً شدید به همراه گرد و خاک بخشهایی از شرق کشور به‌ویژه منطقه زابل را در بر می‌گیرد.

تاثیر تب کریمه کنگو بر بازار گوشت