عکس متفاوت همسر و دختر آزاده نامداری

Posted by

تاثیر ترامپ بر افزایش گروه های ضد اسلامی

آزاده نامداری عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

تاثیر ترامپ بر افزایش گروه های ضد اسلامی