آغاز بازجویی از جعبه سیاه پرونده زنجانی/ توجه به حقوق افراد در فرایند رسیدگی

Posted by

تاجر فرش کلاهبردار از آب درآمد

دادستان تهران گفت: دادستانی تهران با اذعان به ضرورت انجام وظیفه توسط قوه قضاییه و پلیس، این ضرورت را مانع مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی نمی‌داند. جعفری دولت آّبادی در ذکر مثال برای نقش دستگاه‌های متولی در پیشگیری از وقوع جرایم افزود: بانک‌ها تسهیلات کلان اعطا می‌کنند و پس از معوق شدن، اعلام شکایت نمی‌کنند.

تاجر فرش کلاهبردار از آب درآمد